หลักสูตรอบรมขับรถยก 18 ชม.สุดคุ้ม พร้อมรับ Certificate จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Keyword:    บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13
กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (18 ชม.)” (อบรมขับรถยกขนาด 1-10 ตัน) เป็นหลักสูตรพิเศษ 3 วัน รองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้างของสถานประกอบการ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์-งานคลังสินค้าโดยเฉพาะ เน้นพัฒนาทักษะของผู้ขับ-ควบคุมรถยกตั้งแต่ระดับเริ่มต้น โดยให้ความรู้สอดคล้องกับกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานและการป้องกันอุบัติเหตุ
 
เหมาะกับใครและประโยชน์
เหมาะสำหรับผู้ขับ-ควบคุมรถยก (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขับ-ควบคุมรถยกมาก่อน) ในธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งผู้ขับ-ควบคุมรถยกจะต้องได้รับการอบรมการขับ-ควบคุมตามกฎหมาย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองทักษะความสามารถ (Certificate) จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัน เวลา สถานที่
▢ รุ่นที่1 ฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 01-03 พ.ย. 2560 เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.
     ส่งใบสมัครยืนยันภายในวันที่ 30 ต.ค. 60
▢ รุ่นที่2 ฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.
     ส่งใบสมัครยืนยันภายในวันที่ 24 พ.ย. 60
▢ รุ่นที่3  ฝึกอบรม3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2560 เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.
     ส่งใบสมัครยืนยันภายในวันที่ 21 ธ.ค. 60

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนลโอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กทม.10260
ตำแหน่งบน Google maps 13.660728, 100.643571  หรือ  https://goo.gl/maps/DjSmeQUEsyt
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การรับสมัครและการสอบถามรายละเอียด
  เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่  21 ธ.ค. ’60 (รุ่นที่ 1-3)

  - ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยก (Forklift) มาก่อน ผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้หนังสือรับรอง  (Certificate) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
  - ผู้สนใจร่วมฝึกอบรมโปรดกรอกใบสมัคร และส่งอีเมล์ถึง [email protected]
  - หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญะฉัตร์ วงษ์ศรีสุข (เบลล์)
    และคุณวรลักษณ์ จำเริญเนาว์ (เจน)  โทรศัพท์ 02 7467520-30 ต่อ 500,  086 312 5036


 LINE ID0863125036,  [email protected] Training,   
 http://line.me/ti/p/%40qei2210y  คลิก Download ใบสมัคร รายละเอียดหลักสูตร และ แผนที่

 

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP