ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Keyword:    

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559
     บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน”  สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 ท่าน) บรรยายโดย อ.ไพฑูรย์  หันตุลา PPN POS

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP