วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

Keyword:    

     วันที่ 2 มีนาคม 2559     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมออกบูธ “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยนำรถฟอร์คลิฟท์ยูนิแคริเออร์ (Unicarriers Forklift) ไปร่วมแสดงในงาน จำลองสถานีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา “พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1” และสาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1”     โดยมีท่านปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวง ปุณทริก สมิติ และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ PPN POS และทดลองขับรถยกยูนิแคริเออร์ (Unicarriers Forklift) 
ลิงค์วีดีโอ http://m.bugaboo.tv/watch/239813All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP