สัมภาษณ์คุณประธานวงศ์ พรประภา บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม

Keyword:    

Auto-thailand.com : Group interview
สัมภาษณ์คุณประธานวงศ์ พรประภา บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม
online 20 เม.ย. 2559
ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=XDbVH_x7v-M

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP