SI GROUP LEAGUE 2019 การแข่งฟุตบอลประจำปี 2562

Keyword:    สยามกลการอุตสาหกรรมและบริษัทฯในเครือร่วมกันจัดแข่งขันฟุตบอลภายในองค์กร SI GROUP LEAGUE 2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี มีสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงาน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันนี้แบ่งนักกีฬาเป็นหกทีม และแบ่งการแข่งขันทั้งหมดเป็น 5 นัด โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น เป็นกันเอง พร้อมกับนักกีฬาทีมต่างๆและกองเชียร์เข้าร่วมงานเปิดการแข่งขันกันอย่างคับคั่งอบอุ่น

โดยในโอกาสนี้ คุณสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทฯในเครือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน SI GROUP LEAGUE 2019 พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา
 

     
  

All rights reserved @2014 Siam Motors Industries Co., Ltd.
BACK TO TOP